Õhk-õhk soojuspumbad

Õhk-õhk soojuspumbad

Õhk-õhk soojuspumbad.

Enimmüüdavad õhk-õhk tüüpi soojuspumbad koosnevad ühest välisosast ja ühest siseosast. On saadaval ka ühe välisosa ja mitme siseosaga seadmed. Õhk-õhk soojuspumba välisosa akumuleerib välisosa abil soojuse ümbritsevast väliskeskkonnast ja transpordib selle läbi külmaaine torustiku seadme siseosasse. Soojus juhitakse siseosas asuva ventilaatori abil kõetavsse ruumi.

Õhk-õhk soojuspumba paigaldamisel tasub jälgida seadme siseosa asukohta, kuna soojus kandub laiali õhu kaudu. Õhk-õhk soojuspump on eriti sobiv avatud planeeringauga korterite, majade kütmiseks. Kindlasti tasub arvestada sellega, et õhk-õhk soojuspump ei ole suuteline tagama 100% aastaringsest küttevajadusest, eriti just väga külmade ilmadega. Parima tulemuse saavutate siis kui kombineerite õhk-õhk soojuspumpa koos teiste kütteallikatega. Mida külmem on ilm seda rohkem tööd on vaja teha soojuse kättesaamiseks väliõhust.

Õhk-õhk tüüpi soojuspumbaga ei ole võimalik soojendada küttesüsteemi vett ja toota sooja tarbevett. Selleks otstarbeks kasutatakse õhk-vesi soojuspumpa.